1. Core-utbildningen består av 12 stycken obligatoriska tredagarsblock utspridda över tre år.
  2. Som student förväntas du ta med dig videoinspelade terapisessioner till samtliga block. Du måste ha patientens skriftliga samtycke för detta. Det är också viktigt att du hittar ett säkert att kryptera och förvara dessa inspelningar. Se till exempel de här riktlinjerna från norska ISTDP-institutet för hur du kan diskutera och hantera videoinspelningar.
  3. Om du missar något block kan du i samråd med dina lärare komma överens om hur du ska ta igen detta block. En vanlig lösning på detta är att man kompletterar den specifika modulen inom ramen för någon annan pågående core-utbildning i Sverige, i mån av plats.
  4. Registrering på utbildningen sker för ett år i taget, även om betalningen sedan är uppdelad på fyra delsummor. Detta innebär att man åtar sig att betala för samtliga block varje år, även om man inte har möjlighet att närvara på samtliga utbildningsdagar.
  5. Vi rekommenderar att du som student arbetar kliniskt på heltid under hela utbildningen, så att du har gott om möjligheter att praktisera de färdigheter som du lär dig. Detta är emellertid inget krav.