Föreläsning: Evidensläget för psykodynamisk terapi 2020

[UPPDATERAD! Längst ner hittar du powerpoints och en videoinspelning från föreläsningen]

Forskningsstödet för psykodynamisk terapi ifrågasätts med jämna mellanrum. I nuläget finns över 250 randomiserade-kontrollerade studier på psykodynamisk terapi – men vad innebär detta? Hur högkvalitativ är forskningen på psykodynamisk terapi? Under en kväll i december kommer vi att diskutera det aktuella evidensläget för psykodynamisk terapi, i syfte att bidra till en nyanserad och realistisk bild.

Peter Lilliengren inleder kvällen genom att föreläsa om det rådande evidensläget (ca 30 min). Därefter kommer Peter att diskutera styrkor och svagheter vad gäller psykodynamisk forskning tillsammans med Thomas Hesslow (ca 30 min). Under en tredje och avslutande del av kvällen så bjuds publiken in till att delta och diskutera med oss (ca 30 min).

Samtalet är gratis och inga förkunskaper krävs. Den riktar sig i första hand till psykologer och psykoterapeuter samt studenter inom dessa yrken, men är öppen för alla som är intresserade.

Thomas Hesslow och Peter Lilliengren är leg. psykologer, verksamma i kliniskt arbete och som handledare och lärare inom ISTDP. De är båda knutna till ISTDP-institutet samt till Svenska föreningen för ISTDP (istdpsweden.se). Peter är dessutom leg. psykoterapeut med PDT-inriktning och disputerad inom klinisk psykologi.

Plats: Föreläsningen sker på Zoom men kommer även att livestreamas i evenemangssidan på facebook. Se här för mer info. Här är länk till Zoomeventet: länk

Datum: Tisdagen den 12:e januari 2021 [OBS: NYTT DATUM!]

Tid: 18.00-19.30

Powerpoints från föreläsningen:

Youtubeinspelning av samtalet:

Evidensläget för psykodynamisk terapi 2021 – ett samtal med Peter Lilliengren och Thomas Hesslow