ISTDP-institutet bildades under 2019 som en plattform för ISTDP-utbildning i Sverige. Institutet bedriver ingen egen ekonomisk verksamhet och har inget vinstintresse. Alla som är anslutna till institutet går eller har genomgått Jon Fredericksons treåriga utbildning för ISTDP-lärare/handledare ”Training of trainers”. Medlemmarna i institutet är alla kliniskt verksamma inom olika privata och offentliga verksamheter och arbetar under svensk hälso- och sjukvårdslegitimation (leg. psykolog, leg. psykoterapeut och/eller leg. läkare). 

ISTDP-institutet har ingen formell koppling till Svenska föreningen för ISTDP, men några av institutets medlemmar är också medlemmar i Svenska föreningen för ISTDP. 

Våra utbildare

Frida Salman Lisak. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. frida.lis.sal@gmail.com (Göteborg)

Glenn Kristoffersson, Leg. psykolog, glenn.kristoffersson@gmail.com (Stockholm)

Johannes Ermagan, Leg. psykolog, j.ermagan@gmail.com (Norrköping)

Niklas Rasmussen. Leg. psykolog. niklas.rasmussen@gmail.com (Stockholm)

Nina Klarin. Leg. läkare., psykiater, leg. psykoterapeut. info@ninaklarin.se (Lund)

Ola Berge. Leg. psykolog. berge.ola@gmail.com (Stockholm)

Peter Lilliengren. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. peter.lilliengren@affekta.se (Stockholm)

Sandra Ringarp, Leg. psykolog, kontakt@ringarppsykologi.com (Stockholm)

Thomas Hesslow. Leg. psykolog. thomas.hesslow@gmail.com (Stockholm)

Tobias Nordqvist. Leg. psykolog. tobias.nordqvist@gmail.com (Stockholm)

Victoria Paglert, Leg. psykoterapeut, vpaglert@gmail.com (Malmö)