Vi erbjuder psykologisk behandling för olika typer av psykologiska utmaningar och besvär. ISTDP är en känslofokuserad, tidseffektiv behandlingsform baserad på psykoanalytisk teori som går att anpassa mycket efter specifika problemställningar och individuella behov. Kontakta någon av våra terapeuter för förfrågningar.

För en introduktion till forskningsläget kring ISTDP, se ISTDP-föreningens sida om detta eller den här rapporten från maj 2019.