Intensiv dynamisk korttidsterapi – ISTDP – är en affektfokuserad terapiform med rötter i psykoanalysen. Metoden utvecklades under 1980-talet av den iransk-kanadensiske psykoanalytikern Habib Davanloo, och den lanserades i Sverige kring år 2010. Davanloos centrala ambition var att hitta nya sätt för att öka den känslomässiga intensiteten i psykoanalysen för att använda tiden mer effektivt.

Oftast är psykoterapiundervisning baserad på teoretiska moment: inhämtande av teoretisk kunskap och skrivande. ISTDP har ett alternativt utbildningsformat med fokus på praktiska färdigheter och att utveckla ökad känslomässig kapacitet hos terapeuten. Vad ska jag säga för att öka den känslomässiga intensiteten i samtalet? Hur kan jag effektivt bemöta patientens undvikanden och motstånd? Hur kan jag öka min ångesttolerans så att jag inte undviker att ställa känsliga frågor? Formatet skapar en unik undervisningssituation där varje enskild student ges skräddarsydda utmaningar för att komma vidare i sin utveckling som terapeut.

ISTDP-institutet erbjuder en bred uppsättning utbildningar och handledningsupplägg för nybörjaren så väl som för experten. Kontakta oss för förfrågningar eller mer information.


Nyheter