ISTDP-institutets handledarcertifiering erbjuds till personer som genomgått den treåriga handledar- och lärarutbildningen Training for trainers eller motsvarande, och som kan uppvisa dokumentation om detta. Certifieringen är kostnadsfri, och den är inte formellt kopplad till IEDTA även om vi använder oss av samma kriterier. För en bakgrund till certifieringen, klicka här.

Syftet med certifieringen är att säkra kvaliteten av ISTDP genom att se till att spridningen av metoden sker systematiskt och följsamt gentemot metodens manualer. Vi anser att det är av yttersta vikt att man konceptuellt och praktiskt skiljer på ISTDP-handledning och andra former av handledning, och ett av syftena med certifieringen är också att markera denna distinktion.

Den första omgången av Training for trainers i ISTDP-institutets regi är i planeringsstadiet (våren 2020).

För mer information om certifieringen, ansökan om certifiering eller svar på frågor vänligen kontakta Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com)