Introduktionskurs i Skåne i september 2019

Den 20-22:a september är du välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Skåne. Kursen leds av leg. psykolog Liv Raissi och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment enligt upplägg av målmedveten träning samt presentera videobaserade exempel på interventioner. Kostnaden är 4300 kr för heltidsarbetande och 2500 för heltidsstuderande.

Du kan läsa mer i kursinformationen här.