Utbildning inom ISTDP sker på tre nivåer:

  1. Introduktionsutbildningen PRE-CORE
  2. Det treåriga ISTDP-programmet CORE
  3. Avancerad handledning och training for trainers: POST-CORE

Utöver detta så hålls det även föreläsningar och workshops av olika längd på olika platser i landet.


PRE-CORE

Pre-core är namnet på den standardiserade introduktionsutbildningen till ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till metoden. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad
undervisning samt rollspelsövningar där deltagarna får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
  • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
  • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
  • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd


Utbildningstillfällen
Oktober 2019, Stockholm, Niklas (flyer)
November 2019, Stockholm, Thomas (info).
Januari 2020, Göteborg, Frida (info)
Februari 2020, Skåne, Frida (info)
Våren 2020, Lund, Stockholm (mer info kommer)

Pre-coreutbildning i januari 2019, vid Psykiatri Nordväst i Sollentuna

CORE

ISTDP-programmet (“Core training”) är ett treårigt utbildningsprogram som ger en bred helhetsförståelse för ISTDP. Grupper om 8-12 deltagare träffas fyra gånger om året i block om tre dagar, för framför allt praktisk undervisning med fokus på videohandledning. Upplägget är ursprungligen utvecklat av Davanloo, men sedan förfinat av Jon Frederickson. De tre åren av utbildningen är i grova drag uppdelade som följer:

  • År 1. Färdigheter för att etablera och hålla ett emotionellt präglat fokus med olika typer av patienter.
  • År 2. Färdigheter för att arbeta med “sköra” patienter. Regressiva försvar, dissociativa processer, panikattacker, psykotiska symptom, psykosomatiska besvär, det graderade formatet av ISTDP, personlighetsproblematik.
  • År 3. Färdigheter för att arbeta med patienter som har “högt motstånd”. Passivitet, hjälplöshet, distansering, överjagspatologi, motöverföringsprocesser.

Under den här länken kan du läsa mer om regelverket kring Core.


Utbildningstillfällen
Core startar med jämna mellanrum i Stockholm, Göteborg och Skåne
Göteborg, hösten 2019, pdf
Stockholm, mars 2020, pdf

Institutet har sammanlagt certifierat cirka 105 ISTDP-terapeuter i Sverige. I nuläget (hösten 2019) är drygt 50 terapeuter inskrivna i någon av våra coregrupper. Coreutbildningen startar även regelbundet i Norge, Danmark, England, Kanada, USA, Australien, Holland, Schweiz, Tyskland, Polen, Italien, Iran, Singapore och Grekland. På IEDTA.net finns information om många av dessa.


POST-CORE

Liv Raissi och Tobias Nordqvist startar under hösten 2019 upp ett nytt ettårigt program för de som genomgått den treåriga coreutbildningen: post-core. Klicka här för mer information.

Det danska ISTDP-institutet erbjuder en ettårig fortsättningsutbildning. Läs mer om den här: advanced core. Det norska ISTDP-institutet erbjuder också fortsättningskurser med norska och internationella lärare, läs mer om advanced training i norge här.

Jon Frederickson erbjuder löpande avancerad handledning samt training of trainers för de som avslutat core-utbildningen. Kontakta honom för mer information. Patricia Coughlin erbjuder ibland en fortsättningskurs i Oslo, kontakta henne för mer information.


WORKSHOPS/FÖRELÄSNINGAR

Allan Abbass erbjuder regelbundet fördjupningsworkshops runtom i Europa, så kallade “Immersions”. I augusti/september varje år kommer han till Stockholm, Bern och Köpenhamn. I maj brukar han hålla kurs i Drammen söder om Oslo. I år kommer kursen i Stockholm, som äger rum 29-31:a augusti, handla om den omedvetna terapeutiska alliansen. Läs mer här. Allan Abbass medarbetare Joel Town och Angela Cooper erbjuder återkommande workshops i Sverige och de andra nordiska länderna. I Stockholm och Göteborg håller Jon Frederickson föreläsningar med jämna mellanrum.

Institutet håller också föreläsningar. Hör av dig till någon av oss för förfrågningar.


Kommande workshops/föreläsningar
Joel Town, WS om behandlingsresistent depression, Göteborg, 21-22:a oktober
Liv Raissi, Föreläsning om ovisshet, Stockholm, 16:e oktober
Allan Abbass, Immersion, Stockholm, augusti/september 2020