Utbildning inom ISTDP sker på tre nivåer:

  1. Introduktionsutbildningen PRE-CORE
  2. Det treåriga ISTDP-programmet CORE
  3. Avancerad handledning och training for trainers: POST-CORE

Utöver detta så hålls det även föreläsningar och workshops av olika längd på olika platser i landet. Se Evenemangssidan på ISTDP-föreningens hemsida för en lista över dessa.


PRE-CORE

Pre-core är namnet på den standardiserade introduktionsutbildningen till ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till metoden. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad
undervisning samt rollspelsövningar där deltagarna får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
  • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
  • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
  • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd

Utbildningstillfällen pre-core
September 2020, Göteborg, Frida (info)
November 2020, Malmö, Liv & Thomas (info)
December 2020, Stockholm, Peter & Tobias (info)Pre-coreutbildning i januari 2019, vid Psykiatri Nordväst i Sollentuna

CORE

ISTDP-programmet (”Core training”) är ett treårigt utbildningsprogram som ger en bred helhetsförståelse för ISTDP. Grupper om 8-12 deltagare träffas fyra gånger om året i block om tre dagar, för framför allt praktisk undervisning med fokus på videohandledning. Upplägget är ursprungligen utvecklat av Davanloo, men sedan förfinat av Jon Frederickson. De tre åren av utbildningen är i grova drag uppdelade som följer:

  • År 1. Färdigheter för att etablera och hålla ett emotionellt präglat fokus med olika typer av patienter.
  • År 2. Färdigheter för att arbeta med ”sköra” patienter. Regressiva försvar, dissociativa processer, panikattacker, psykotiska symptom, psykosomatiska besvär, det graderade formatet av ISTDP, personlighetsproblematik.
  • År 3. Färdigheter för att arbeta med patienter som har ”högt motstånd”. Passivitet, hjälplöshet, distansering, överjagspatologi, motöverföringsprocesser.

Klicka här för att läsa regelverket för Core

Utbildningstillfällen core
Stockholm, september 2020, (info)
Göteborg, hösten 2020 (info)
Örebro, hösten 2020 (info)
Stockholm, oktober 2020 (info)
Stockholm, januari 2021 (info)
Stockholm, mars 2021 (info)

Institutet har sammanlagt certifierat cirka 115 ISTDP-terapeuter i Sverige. Vi har drygt 60 terapeuter inskrivna i någon av våra coregrupper just nu. Coreutbildningen startar även regelbundet i Norge, Danmark, England, Kanada, USA, Australien, Holland, Schweiz, Tyskland, Polen, Italien, Iran, Singapore och Grekland. På IEDTA.net finns information om många av dessa.


POST-CORE

Liv Raissi och Tobias Nordqvist startade under hösten 2019 upp ett nytt ettårigt program för de som genomgått den treåriga coreutbildningen: post-core. Klicka här för mer information.

Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist startar våren 2020 upp en avancerad handledningsgrupp i Stockholm. Första tillfället är 26-27:e mars. Klicka här för mer information.

Tobias Nordqvist och Monica Urru startar våren 2020 upp en Masterclass i Rom. Första tillfället är den 29-31:a maj. Klicka här för mer information

Det danska ISTDP-institutet erbjuder en ettårig fortsättningsutbildning. Läs mer om den här: advanced core. Det norska ISTDP-institutet erbjuder också fortsättningskurser med norska och internationella lärare, läs mer om advanced training i norge här.

Jon Frederickson erbjuder löpande avancerad handledning samt training of trainers för de som avslutat core-utbildningen. Kontakta honom för mer information. Patricia Coughlin erbjuder ibland en fortsättningskurs i Oslo, kontakta henne för mer information.