Nytt på institutet: nya medlemmar och ny utbildningsplan

Nya medlemmar

Vi har i dagarna haft det stora nöjet att välkomna fyra nya medlemmar till Institutet. ISTDP-lärarna och -handledarna Sandra Ringarp, Victoria Paglert, Glenn Kristoffersson och Johannes Ermagan kommer under 2021 att starta upp olika former av ISTDP-utbildning inom ramarna för Institutets verksamhet. Håll utkik här på institutets hemsida och på istdpsweden.se för mer information om deras respektive kurser.

Ny utbildningsplan för Coreutbildningen

I takt med att fler och fler coreutbildningar startar i Sverige har vi sett ett behov av att samordna strukturen för dessa så att de som läser core får en liknande utbildning. Detta har mynnat ut i en gemensam utbildningsplan som går att ladda ner här:

Ett viktigt beslut som fattades i och med arbetet med den här utbildningsplanen var att vi från och med nu kräver att Corestudenten tar handledning mellan coremodulerna som en del av utbildningen. Tidigare har bara vissa av utbildningarna krävt detta, men nu blir detta alltså en obligatorisk del.

”Utbildningsgruppen träffas för tolv tredagarsmoduler under tre års tid, dvs. en modul ungefär var tredje månad. Sammantaget består utbildningen av 36 heldagar som sammanlagt innehåller cirka 250 undervisningstimmar. Varje tredagarsmodul innehåller teori, videoobservation, färdighetsträning/rollspelande och handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer. Eftersom många av utbildningsinslagen är upplevelsebaserade sker utbildningen i mindre grupper om 6-10 personer, och stor tonvikt läggs vid att skapa ett tryggt samarbetsklimat i gruppen. Mellan varje tredagarsmodul förväntas kursdeltagarna kontinuerligt ägna sig åt att titta på egna videoinspelningar, läsa kurslitteratur och göra rollspelsövningar på egen hand. Deltagarna förväntas även ta enskild ISTDP-handledning mellan varje modul.”